Ποτάμια Υδατικά Συστήματα - 1η Αναθεώρηση - ...

URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typeName=civilprovec%3Aenv_lin_rwb_50k_greece_1rev_chem&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα Ιανούαριος 18, 2022
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα Ιανούαριος 18, 2022
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 18, 2022
Διαμόρφωση SHP
Άδεια Creative Commons Αναφορά
Id39fc3de6-d990-4f09-b4c1-01a13db65034
Package idb5b561d8-d794-4bab-b262-8728d25db1df
Revision id1a9fdf99-9be1-4350-945b-76a9f23b6198
Stateactive