Ποτάμια Υδατικά Συστήματα - 1η Αναθεώρηση - ...

URL: https://gis.agrinio.gov.gr//geoserver/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=agriniovec%3Aenv_lin_rwb_50k_greece_1rev_chem

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

Ενσωματώστε

Αυτή η οπτικοποίηγση πόρου δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Κάντε κλίκ για περισσότερες πληροφορίες

Λήψη πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα Ιανούαριος 18, 2022
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα Ιανούαριος 18, 2022
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 18, 2022
Διαμόρφωση KML
Άδεια Creative Commons Αναφορά
Has viewsTrue
Idc2c5a25e-c394-4f47-b077-604737791c54
Package idb5b561d8-d794-4bab-b262-8728d25db1df
Position1
Revision id1a9fdf99-9be1-4350-945b-76a9f23b6198
Stateactive