βρέθηκαν 6 σύνολα δεδομένων

Ομάδες: Χρήσεις γης

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Αδόμητοι Χώροι

  Σημειακό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει τον αστικό αδόμητο χώρο και τις ακάλυπτες εκτάσεις. Πηγή:Δήμος Αγρινίου
 • Κοιμητήρια

  Σημειακό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει τα Κοιμητήρια. Πηγή:Δήμος Αγρινίου
 • Κοιμητήρια

  Σημειακό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει τα νεκροταφεία, όπως προκύπτουν από το Περιουσιολόγιο. Πηγή:Δήμος Αγρινίου
 • Αδόμητοι Χώροι

  Σημειακό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει τον αστικό αδόμητο χώρο και τις ακάλυπτες εκτάσεις, όπως προκύπτουν από το Περιουσιολόγιο. Πηγή:Δήμος Αγρινίου
 • Δημοτικά κτίρια και Κοινοτικά καταστήματα

  Σημειακό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει δημοτικά κτίρια και κοινοτικά καταστήματα. Πηγή:Δήμος Αγρινίου
 • Κοινωφελείς / Κοινόχρηστοι Χώροι

  Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τους κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου