Διοικητικά όρια Δ. Αγρινίου

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα Διοικητικά Όρια του Δήμου Αγρινίου. Πηγή:Ελληνική Στατιστική Αρχή

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 15:21 (EET)
Δημιουργήθηκε 17 Ιανούαριος, 2022, 16:25 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.7438136837498,38.3835243131595],[20.7438136837498,38.8931900180428], [21.681476550808,38.3835243131595],[21.681476550808,38.8931900180428]]] }