Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τη Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Πηγή:Ελληνική Στατιστική Αρχή

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 15:21 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.7037557524355,38.2741491726413],[20.7037557524355,39.1872920067377], [22.0372456550357,38.2741491726413],[22.0372456550357,39.1872920067377]]] }