Δείκτης Θορύβου Lden

Γεωαναφερμένο σχέδιο του Στρατηγικού χάρτη οδικού κυκλοφοριακού θορύβου Αγρινίου με Δείκτη Θορύβου Lden, σε κλίμακα 1:7500, προέλευση Αξιολόγηση περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για τα πολεοδομικά συγκροτήματα Κέρκυρας και Αγρινίου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Αξιολόγηση περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για τα πολεοδομικά συγκροτήματα Κέρκυρας και Αγρινίου.
Τελευταία ενημέρωση 1 Φεβρουάριος, 2022, 10:17 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 16:13 (EET)