Διανομή Φύλλων Χάρτου ΟΚΧΕ 1:5000

Πολυγωνικό επίπεδο πληροφορίας το οποίο περιλαμβάνει τη διανομή των φύλλων χάρτου ΟΚΧΕ σε κλίμακα 1:5000 για το Δήμο Αγρινίου (ΟΚΧΕ). Πηγή:Ελληνικό Κτηματολόγιο, Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών / Τμήμα Γεωπληροφορίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:43 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:43 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.6590514753013,37.328289428217],[20.6590514753013,39.2189185015639], [22.429106711082,37.328289428217],[22.429106711082,39.2189185015639]]] }