Ανάρτηση Δασικού Χάρτη

Η τροποποιήση του δασικού χάρτη από την ανάρτηση του 2021, όπως κοινοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοικήση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Πηγή:Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:46 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:46 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.7112569032039,38.2720604298406],[20.7112569032039,39.1874162776624], [22.0379851408763,38.2720604298406],[22.0379851408763,39.1874162776624]]] }