Ποτάμια Υδατικά Συστήματα - 1η Αναθεώρηση - Κατηγοριοποίηση ανά Οικολογική Κατάσταση

Γραμικό σύνολο γεωχωρικών δεδομένων των ποτάμιων υδατικών συστημάτων για την περιφερειακή ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας. Εφαρμόζεται κατηγοροποίηση σύμφωνα με την Οικολογική κατάσταση του υδστικού συστήματος. Πηγή:Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.5548982426939,38.2823788553873],[20.5548982426939,39.7114204272288], [22.2811199532663,38.2823788553873],[22.2811199532663,39.7114204272288]]] }