Παράκτια Υδατικά Συστήματα - 1η Αναθεώρηση

Πολυγωνικό σύνολο γεωχωρικών δεδομένων που απεικονίζουν τα παράκτια υδατικά συστήματα για την περιφερειακή ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας. Πηγή:Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 15:20 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.5188662853777,38.1977181064935],[20.5188662853777,39.0938131312122], [22.380733856609,38.1977181064935],[22.380733856609,39.0938131312122]]] }