Παράκτια Υδατικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας - ...

URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typeName=civilprovec%3Aenv_pol_cwb_50k_greece_1rev_chem&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα Ιανούαριος 18, 2022
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα Ιανούαριος 18, 2022
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 18, 2022
Διαμόρφωση SHP
Άδεια Creative Commons Αναφορά
Id6821dcde-4c5c-48c2-85bb-5dbaae0a5950
Package id95893ca3-4d62-4463-bb01-ca822a09bb81
Revision id0f4ed6ed-7fd7-4629-87ae-2bee32ba767b
Stateactive