Παράκτια Υδατικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας - 1η Αναθεώρηση - Κατηγοριοποίηση ανά Χημική Κατάσταση

Πολυγωνικά γεωχωρικά δεδομένα που απεικονίζουν τα παράκτια Υδατικά Συστήματα για την περιφερειακή ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/EC, του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007. Κάθε πολύγωνο απεικονίζει ένα παράκτιο Υδατικό Σύστημα και έχει ένα μοναδιαίο κωδικό. Εφαρμόζεται κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τη χημική κατάσταση του υδατικού συστήματος. Πηγή:Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.5188657446426,38.1977180908191],[20.5188657446426,39.09381313629], [22.3807342135497,38.1977180908191],[22.3807342135497,39.09381313629]]] }