Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας - 1η Αναθεώρηση

Πολυγωνικά γεωχωρικά δεδομένα που απεικονίζουν τα υπόγεια Υδατικά Συστήματα για την περιφερειακή ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας. στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/EC, του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007. Κάθε πολύγωνο απεικονίζει ένα υπόγειο Υδατικό Σύστημα και έχει ένα μοναδιαίο κωδικό. Πηγή:Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.6761892379857,38.2722050973942],[20.6761892379857,39.9441905400694], [22.4473543701539,38.2722050973942],[22.4473543701539,39.9441905400694]]] }