Υπόγεια Υδατικά Αιτωλοακαρνανίας - 1η Αναθεώρηση - Κατηγοριοποίηση ανά Ποσοτική Κατάσταση

Πολυγωνικό σύνολο γεωχωρικών δεδομένων των υπόγειων υδατικών συστημάτων για την περιφερειακή ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας. Εφαρμόζεται κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τη ποσοτική κατάσταση του υδατικού συστήματος. Πηγή:Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.6761892379857,38.2722050973942],[20.6761892379857,39.9441905400694], [22.4473543701539,38.2722050973942],[22.4473543701539,39.9441905400694]]] }