Λιμναία Υδατικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας: Φυσικές Λίμνες - 1η Αναθεώρηση - Κατηγοριοποίηση ανά Χημική Κατάσταση

Πολυγωνικό σύνολο γεωχωρικών δεδομένων των λιμναίων υδατικών συστημάτων για την περιφερειακή ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας. Εφαρμόζεται κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τη χημική κατάσταση του υδατικού συστήματος. Πηγή:Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.76312896072,38.4885750287533],[20.76312896072,38.9382048741698], [21.6587444228594,38.4885750287533],[21.6587444228594,38.9382048741698]]] }