Εθνικο Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού

Περιέχονται τα όρια καθορισμού του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων, όπως αυτά περιγράφονται στην ΚΥΑ 22306 (ΦΕΚ 477Β’/31-05-2006) και έχουν διορθωθεί και ψηφιοποιηθεί από τον Φορέα Διαχείρισης Λ/Θ Μεσολογγίου. Τα προσφερόμενα γεωχωρικά δεδομένα αποτελούν την τέταρτη έκδοση (v.1.40/24-01-2013), ενός ψηφιακού αρχείου που αποτυπώνει με ακρίβεια (±10μ), τις προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Πάρκου: Περιοχές Απολύτου Προστασίας - ΑΠ * Περιοχές Προστασίας της Φύσης- ΠΦ Περιφερειακές Περιοχές - ΠΠΗ έκδοση διαθέτει κατηγοριοποίηση των ζωνών προστασίας του Εθνικού Πάρκου με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και προστασία των περιοχών SAC & SPA.Το προβολικό σύστημα είναι το ΕΓΣΑ'87. Οριζόντια Ακρίβεια:± 10μ. Για την ψηφιοποίηση και διόρθωση χρησιμοποιήθηκε το υπόβαθρο της Κτηματολόγιο ΑΕ. Κλίμακα εργασίας για την διόρθωση 1:3000. Μέγιστο κατ'εκτίμηση σφάλμα 3χλσ (~10μ). Πηγή:Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.9853195368396,38.2744064265394],[20.9853195368396,38.686475049813], [21.8472572651479,38.2744064265394],[21.8472572651479,38.686475049813]]] }