Λιμναία Υδατικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας: Ταμιευτήρες - 1η Αναθεώρηση - Κατηγοριοποίηση ανά Χημική Κατάσταση

Πολυγωνικό σύνολο γεωχωρικών δεδομένων των λιμναίων υδατικών συστημάτων για την περιφερειακή ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας. Εφαρμόζεται κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τη χημική κατάσταση του υδατικού συστήματος. Πηγή:Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 15:19 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.3050608408786,38.6496057330391],[21.3050608408786,39.1206162587122], [21.9112257476764,38.6496057330391],[21.9112257476764,39.1206162587122]]] }