Οικισμοί χωρίς πολεοδομικό καθεστώς

Οικισμοί χωρίς πολεοδομικό καθεστώς. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:07 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:07 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.3432359503361,38.4430892927965],[21.3432359503361,38.8792941016899], [21.6649512422708,38.4430892927965],[21.6649512422708,38.8792941016899]]] }