Κατολισθαίνοντες Οικισμοί

α) Παραμένοντες β) Μεταφερόμενοι. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:07 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:07 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.5149439591835,38.6676831208418],[21.5149439591835,38.8651410129824], [21.6197411696378,38.6676831208418],[21.6197411696378,38.8651410129824]]] }