Στάσιμοι Οικισμοί

Στάσιμοι Οικισμοί. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:07 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:07 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.2818243391053,38.4099043708668],[21.2818243391053,38.8882754705962], [21.6945158707763,38.4099043708668],[21.6945158707763,38.8882754705962]]] }