Δραστηριότητες

Σημειακό σύνολο δεδομένων που περιέχει τις Δραστηριότητες του Δήμου Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:08 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:08 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.3160531142006,38.4066483578451],[21.3160531142006,38.9795085654039], [21.7355416878405,38.4066483578451],[21.7355416878405,38.9795085654039]]] }