Δευτερεύουσα Αρτηρία - Υφιστάμενη

Γραμμικό σύνολο δεδομένων που περιέχει την Υφιστάμενη Δευτερεύουσα Αρτηρία του Δήμου Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.3983789952285,38.6129587703169],[21.3983789952285,38.6361421619013], [21.4299911206685,38.6129587703169],[21.4299911206685,38.6361421619013]]] }