Προτεινόμενη Οδός προς Διαπλάτυνση Πεζοδρομίου

Γραμμικό σύνολο δεδομένων που περιέχει την Προτεινόμενη Οδός προς Διαπλάτυνση Πεζοδρομίου στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.4054585201167,38.6201315456119],[21.4054585201167,38.6333605433743], [21.4152583126451,38.6201315456119],[21.4152583126451,38.6333605433743]]] }