Κύρια Συλλεκτήρια - Υφιστάμενη

Γραμμικό σύνολο δεδομένων που περιέχει την Υφιστάμενη Κύρια Συλλεκτήρια του Δήμου Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.3924604760865,38.6078030523667],[21.3924604760865,38.6354241081464], [21.4286322361855,38.6078030523667],[21.4286322361855,38.6354241081464]]] }