Τοπική Συλλεκτήρια / Συνδετήρια Οδός - Προτεινόμενη

Γραμμικό σύνολο δεδομένων που περιέχει την Προτεινόμενη Τοπική Συλλεκτήρια / Συνδετήρια Οδός του Δήμου Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.3930018202956,38.6057475974208],[21.3930018202956,38.6335917367934], [21.4256257626803,38.6057475974208],[21.4256257626803,38.6335917367934]]] }