Γραμμή Ο.Σ.Ε.

Γραμμικό σύνολο δεδομένων που περιέχει την Γραμμή Ο.Σ.Ε. στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.3918431910694,38.6186668574737],[21.3918431910694,38.6212665823815], [21.4049870057256,38.6186668574737],[21.4049870057256,38.6212665823815]]] }