Βασικές Πύλες Εισόδου - Εξόδου Κέντρου

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιέχει τις Βασικές Πύλες Εισόδου - Εξόδου Κέντρου στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.4054920117055,38.6220203249492],[21.4054920117055,38.630223739065], [21.4156261351112,38.6220203249492],[21.4156261351112,38.630223739065]]] }