Σηματοδοτούμενος Κόμβος - Προτεινόμενος

Σημειακό σύνολο δεδομένων που περιέχει τους προτεινόμενους σηματοδοτούμενος κόμβους στο Δήμo Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.3968044372435,38.6077198296739],[21.3968044372435,38.6354932941188], [21.4246268075321,38.6077198296739],[21.4246268075321,38.6354932941188]]] }