Θέσεις Ακουστικών Μετρήσεων Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου

Σημειακό σύνολο δεδομένων που περιέχει τις Θέσεις Ακουστικών Μετρήσεων Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου για τους δείκτες Lden και Lnight στον Δήμο Αγρινίου. Πηγή:ENVECO

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 1 Φεβρουάριος, 2022, 10:18 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.3954701101367,38.6134800669396],[21.3954701101367,38.6370461505984], [21.4238018883904,38.6134800669396],[21.4238018883904,38.6370461505984]]] }