Σηματοδοτούμενος Κόμβος - Υφιστάμενος

Σημειακό σύνολο δεδομένων που περιέχει τους Υφιστάμενους Σηματοδοτούμενος Κόμβους στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.393975616163,38.6161562544651],[21.393975616163,38.6309658769643], [21.4184491904356,38.6161562544651],[21.4184491904356,38.6309658769643]]] }