Πεζόδρομος - Προτεινόμενος

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιέχει τους Προτεινόμενους Πεζοδρόμους του Δήμου Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.4045908545416,38.6203666139307],[21.4045908545416,38.6306104809491], [21.4185199996199,38.6203666139307],[21.4185199996199,38.6306104809491]]] }