Πεζόδρομος - Υφιστάμενος

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιέχει του Υφιστάμενους Πεζοδρόμους στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.4039420253617,38.6175880987074],[21.4039420253617,38.6301990391593], [21.4175178711198,38.6175880987074],[21.4175178711198,38.6301990391593]]] }