Προτεινόμενη Διάνοιξη Άμεσης Προταιρεότητας

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιέχει την Προτεινόμενη Διάνοιξη Άμεσης Προταιρεότητας του Δήμου Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.4005377462416,38.6203545451587],[21.4005377462416,38.6208005983499], [21.4023945402841,38.6203545451587],[21.4023945402841,38.6208005983499]]] }