Προτεινόμενη Οδός Ήπιας Κυκλοφορίας

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιέχει τις Προτεινόμενες Οδούς ήπιας κυκλοφορίας στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 15:24 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:09 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.4018309188687,38.6151100063249],[21.4018309188687,38.629534553616], [21.4166641478104,38.6151100063249],[21.4166641478104,38.629534553616]]] }