Σύστημα Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Αγρινίου

Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και μεταβάλλουν τις κλιματικές συνθήκες. Ειδικά οι επιπτώσεις στην υγεία θεωρούνται σημαντικές για μια σειρά από νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος και ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά.

Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο οι μετρήσεις από τους πρώτους σταθμούς παρακολούθησης και καταγραφής των αιωρούμενων σωματιδίων στο Δήμο Αγρινίου. Το πλήρες δίκτυο αποτελείται από 19 σταθμούς, διασκορπισμένους σε όλο το δήμο. Παρουσιάζονται οι τελευταίες μετρήσεις από τους σταθμούς του Δήμου Αγρινίου ως συγκεντρώσεις των μικρών αιωρούμενων σωματιδίων. Χρωματικοί δείκτες της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σχεδιασμένοι για το κοινό, με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

https://airquality.agrinio.gov.gr/

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://airquality.agrinio.gov.gr/
Τελευταία ενημέρωση 25 Ιανούαριος, 2022, 10:42 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 15:41 (EET)