Κτίρια

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα κτίρια στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:47 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:47 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.3749307685709,38.6040024312306],[21.3749307685709,38.6449718702466], [21.4361405227249,38.6040024312306],[21.4361405227249,38.6449718702466]]] }