Όρια Γειτονίας

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα όρια γειτονίας στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:47 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:47 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.3724383080274,38.6018260634112],[21.3724383080274,38.6445143492311], [21.43670002237,38.6018260634112],[21.43670002237,38.6445143492311]]] }