Στοές

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα μήκη των στοών στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:47 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:47 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.4011008451114,38.613789873539],[21.4011008451114,38.6314013728527], [21.418692149201,38.613789873539],[21.418692149201,38.6314013728527]]] }