Όρια Ρυμοτομικών Σχέδιων Πόλης

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα όρια ρυμοτομικών σχεδίων πόλης στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:48 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:48 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.2622062268396,38.5161058512418],[21.2622062268396,38.7474957636662], [21.554681528651,38.5161058512418],[21.554681528651,38.7474957636662]]] }