Κάδοι απορριμμάτων

Σημειακό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τους κάδους απορριμμάτων στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:49 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:49 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.2130242169619,38.5527193970823],[21.2130242169619,38.7728366839347], [21.5008098511721,38.5527193970823],[21.5008098511721,38.7728366839347]]] }