Κοινοτικά Γραφεία

Σημειακό επίπεδο πληροφορίας, το οποίο περιλαμβάνει τις θέσεις των κοινοτικών γραφείων στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:49 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:49 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.2137103261294,38.4656306915979],[21.2137103261294,38.8757953631194], [21.6268060052388,38.4656306915979],[21.6268060052388,38.8757953631194]]] }