Στύλοι Ηλεκτροφωτισμού

Θέσεις φωτιστικών στο Δ. Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:49 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:49 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.2063385792524,38.428920214191],[21.2063385792524,38.8810540678933], [21.6454907413285,38.428920214191],[21.6454907413285,38.8810540678933]]] }