Πρόνοια

Σημειακό σύνολο δεδομένων που περιέχει κτίρια Πρόνοιας στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.2936192668801,38.617473183547],[21.2936192668801,38.6355552255904], [21.4261879469594,38.617473183547],[21.4261879469594,38.6355552255904]]] }