Οδικό Δίκτυο Αγρινίου

Γραμμικό επίπεδο πληροφορίας το οποίο περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο του Δήμου Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:10 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:10 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[21.3821806766573,38.6056063191685],[21.3821806766573,38.6406083746409], [21.4341715853311,38.6056063191685],[21.4341715853311,38.6406083746409]]] }