Μεταβατικά Υδατικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας - 1η Αναθεώρηση

Πολυγωνικό σύνολο γεωχωρικών δεδομένων των μεταβατικών υδατικών συστημάτων για την περιφερειακή ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας. Πηγή:Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2022, 14:11 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.6673891416128,38.2824670795079],[20.6673891416128,39.1660652309433], [21.4890394808629,38.2824670795079],[21.4890394808629,39.1660652309433]]] }