Κτίρια (shapefile)

URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typeName=civilprovec%3Atsp_pol_ktiria&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα Ιανούαριος 18, 2022
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα Ιανούαριος 18, 2022
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 18, 2022
Διαμόρφωση SHP
Άδεια Creative Commons Αναφορά
Id37c5be04-59a7-4b4b-9899-9591665eb2ab
Package idfe024ea2-cb53-4ac0-b314-c84c1e17631b
Revision iddf04e029-b2b2-42cd-a44b-a1652eeb27da
Stateactive