βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Θέσεις Ακουστικών Μετρήσεων Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου

    Σημειακό σύνολο δεδομένων που περιέχει τις Θέσεις Ακουστικών Μετρήσεων Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου για τους δείκτες Lden και Lnight στον Δήμο Αγρινίου. Πηγή:ENVECO
  • Δείκτης Θορύβου Lden

    Γεωαναφερμένο σχέδιο του Στρατηγικού χάρτη οδικού κυκλοφοριακού θορύβου Αγρινίου με Δείκτη Θορύβου Lden, σε κλίμακα 1:7500, προέλευση Αξιολόγηση περιβαλλοντικού θορύβου στο...
  • Δείκτης Θορύβου Lnight

    Γεωαναφερμένο σχέδιο του Στρατηγικού χάρτη οδικού κυκλοφοριακού θορύβου Αγρινίου με Δείκτη Θορύβου Lnight, σε κλίμακα 1:7500, προέλευση Αξιολόγηση περιβαλλοντικού θορύβου στο...