βρέθηκαν 5 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Πρόνοια

  Σημειακό σύνολο δεδομένων που περιέχει κτίρια Πρόνοιας στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου
 • Πυροσβεστικοί Κρουνοί

  Σημειακό σύνολο δεδομένων που περιέχει τους Πυροσβεστικούς κρούνους στο Δ. Αγρινίου (2021). Πηγή:Δήμος Αγρινίου
 • Χώροι Πρόνοιας

  Σημειακό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει τους χώρους πρόνοιας. Πηγή:Δήμος Αγρινίου
 • Χώροι Καταφυγής

  Πολυγωνικό επίπεδο πληροφορίας, το οποίο περιλαμβάνει τους χώρους καταφυγής στο Δήμο Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου
 • Ενορίες Αγρινίου

  Πολυγωνικό επίπεδο πληροφορίας, το οποίο περιλαμβάνει τις ενορίες της πόλης του Αγρινίου. Πηγή:Δήμος Αγρινίου